روانکاوی

روانکاوی دسیپلینی مجزا از رواندرمانی است و متمرکز بر دانش ناخودآگاهی در تحلیل تحلیل جویان، کاربست ان در تحلیل فرهنگی و اجتماعی، نقد ادبی و روشی علمی در تحلیل ناخوداگاه انسان است.

آدام فیلیپس: ” باید اجازه دهید فرزندانتان به شما یاد بدهند. “

آدام فیلیپس: ” باید اجازه دهید فرزندانتان به شما یاد بدهند. “

روانکاو و منتقد ادبیات درباره اینکه چرا توجه طلبی و لذت دوباره خواندن رمان گستبی بزرگ خوب است صحبت می…
اتو اف کرنبرگ

اتو اف کرنبرگ

اتو، اف، کرنبرگ (000- 1928) تهیه و تنظیم: احمدرضا محمدپور یزدی اتو اف کرنبرگ اتو، اف، کرنبرگ در سال 1928…
دکمه بازگشت به بالا

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.